Vertolk Vertaalbureau - betrouwbaar en persoonlijk

Veelgestelde vragen

Wat betekent apostille en waar kun je het laten zetten?

Binnen de Haagse Conventie voor Internationaal Privaatrecht van 5 oktober 1961 is een apostilleverdrag getekend. Het verdrag geldt tussen 103 landen, waaronder alle landen van de Europese Unie. Volgens dit verdrag wordt bij een officiële instantie in het land waar een document is afgegeven een stempel gezet met een uniforme indeling: de apostille. Met deze ingevulde stempel kan het document direct in andere landen worden gebruikt en heb je geen andere legalisatie, zoals een legalisatie van een consulaat, meer nodig. Een apostille wordt altijd op een origineel en niet op een kopie van een document gezet. Een apostille kun je alleen op een document zetten, dat in hetzelfde land is afgegeven. Dus op een document dat in Rusland is afgegeven, kun je alleen in Rusland een apostille laten zetten. In Nederland kan men bij een rechtbank een apostille laten zetten.
Vele Russische instanties vereisen een apostille op officiële documenten die in Nederland afgegeven zijn. Ga bij de instantie die om een vertaling vraagt na of er een apostille op een document of op een vertaling is vereist. Een apostille wordt op een origineel document gezet (om de handtekening van de bevoegde ambtenaar van de instantie te bevestigen) of op een handtekening van een vertaler (om de handtekening van de vertaler te bevestigen). De handtekening van onze vertaler Marina Chazina is in alle rechtbanken van Nederland gedeponeerd en kan worden geapostilleerd.
Het adres van een rechtbank van Amsterdam waar u een apostille kunt laten zetten: Parnassusweg 220, 1076 AV Amsterdam. Om een apostille te laten zetten hoeft u geen afspraak te maken. Het wordt in uw bijzijn gezet.
Als op uw te vertalen document een apostille is gezet, moet de vertaler ook de apostille vertalen. Als u een document uit het Nederlands wilt laten vertalen en u gaat op het document een apostille zetten, dan is het verstandig om de apostille ook in het Nederlands te laten zetten. Zo weet u zeker dat de beëdigde vertaler Nederlands-Russisch ook de apostille vanuit het Nederlands mag vertalen. Anders zou het kunnen voorkomen dat de vertaler uw document wel mag vertalen en de apostille niet.
Voordat u een vertaalopdracht gaat plaatsen, ga eerst na waarop een apostille gezet moet worden: op een handtekening van de vertaler of op uw document.