Vertolk Vertaalbureau - betrouwbaar en persoonlijk

Veelgestelde vragen

FAQ

 • Hoe plaats ik een vertaalopdracht?

  Om een opdracht te plaatsen loopt u de volgende stappen door: a) acceptatie van uw opdracht, b) informatie aan de vertaler doorgeven, c) afrekenen, d) vertalen, e) uw vertaling ophalen.

  Acceptatie van uw opdracht

  Stuur uw gescande documenten per e-mail naar ons toe. Wij accepteren ook foto's van documenten indien zij van goede kwaliteit zijn. U kunt ook een afspraak maken om persoonlijk documenten naar ons toe te brengen. Wij sturen u een e-mail met de beoordeling van uw documenten en een bevestiging dat de scans van voldoende kwaliteit zijn om ze te vertalen en dat uw documenten onder een standaardtarief vallen. Wij sturen u een factuur ter betaling per e-mail. Onze bankrekening is onderaan de factuur vermeld. Tegelijkertijd beginnen wij met het inwinnen van informatie en met het vertalen van uw documenten.

  Informatie aan de vertaler doorgeven
  Diverse instanties hebben verschillende eisen voor vertalingen. Sommige instanties accepteren vertalingen vastgemaakt aan kopieën van documenten, voor anderen moet de vertaling aan het origineel worden vastgemaakt. Soms is ook een vertaling van een apostille of van een standaardtekst aan de achterkant van het document vereist. Wij raden klanten altijd aan om zelf bij de instanties informatie in te winnen.
  Wij vragen u altijd om een voorkeursspelling van uw namen aan ons door te geven. Bij voorkeur gebruiken wij voor de vertaling de spelling van uw namen uit uw paspoort. Dit om eventuele problemen te voorkomen in het geval dat uw namen in verschillende documenten anders zijn gespeld. Wij kunnen u met advies helpen of aangeven welke varianten toegestaan zijn, maar u bent zelf verantwoordelijk voor de spelling van uw namen. Het is belangrijk dat u uw voorkeursspelling van te voren met het consulaat van de Russische Federatie afstemt, als u de documenten voor het consulaat vertaalt. De eisen van het consulaat veranderen regelmatig en wij kunnen u hier niet bij adviseren.
  Vertalen
  De vertaling is altijd op de afgesproken datum klaar. Als de vertaling gereed is, ontvangt u van ons een bericht.

 • Hoe kan ik documenten ophalen?

  Wanneer u van de vertaler een bericht krijgt dat uw vertaling klaar is, kunt u een leveringsafspraak maken. De overdracht is afhankelijk van de aard van vertaling.
  Als de vertaling aan het originele document vastgemaakt moet worden, hoort u de vertaling op onze locatie op te halen. In uw aanwezigheid maken wij de vertaling aan het document vast. Het ophalen van het document kan uitsluitend op afspraak.
  Als de vertaling aan een kopie van het document vastgemaakt moet worden, kunnen wij het per post opsturen. Persoonlijk ophalen van de vertaling (op afspraak) kan natuurlijk ook.
 • Vertaling van voornaam, achternaam

  Bij het vertalen van voor- en achternamen is het belangrijk eventuele problemen in verband met verschillende schrijfwijzen van uw namen te voorkomen. Onze schrijfwijze van uw naam wordt later gebruikt in een officieel document waar de vertaling voor gemaakt is. Als deze schrijfwijze anders is dan in bijvoorbeeld uw paspoort, kunt u er op een later moment problemen mee krijgen. Daarom vraagt de vertaler om uw voorkeursspelling van uw voor- en achternaam op te geven voordat de vertaling wordt gemaakt. Let wel op dat de vertaler gebruik maakt van een officiële transliteratie. Dus uw voorkeursspelling wordt altijd door de vertaler nagekeken.
  Hierbij is het belangrijk om op het volgende te letten:
  Als het gaat om een vertaling van uw documenten naar het Nederlands (bijvoorbeeld om een diploma, een geboortebewijs etc.) dan is het beter om uw naam in de vertaling net zo te spellen als het in uw paspoort staat. In verschillende GOS landen wordt op verschillende manier met spelling omgegaan. Wij hebben bijvoorbeeld de volgende spellingen van de Russische naam Юрий gezien: Juri, Jurij, Juriy, Jourij, Yuri, Yurij, Youri, Youriy, Iouri etc. Met vadersnamen en achternamen zit het nog ingewikkelder. Daarom is het in uw belang om gelijk uw voorkeursspelling bij de vertaler op te geven.
  Met vertalingen naar het Russisch verloopt het vergelijkbaar. De vertaler gebruikt de officiële transliteratie, maar komt niet altijd tot de door de klant gewenste vertaling. De vertaler wil daarom bijvoorbeeld weten of uw naam in het Russisch als Наталья of Наталия wordt geschreven en uw vadersnaam bijvoorbeeld als Анатолиевна of Анатольевна wordt geschreven. Daarom verzoeken wij u altijd om dit tijdig aan ons door te geven. Let op, als u een vertaling voor het Russische consulaat nodig heeft, is het noodzakelijk om de schrijfwijze van uw namen van tevoren met het consulaat te overleggen. De regels van het consulaat veranderen regelmatig en daarom is het nodig om het consulaat tijdig om advies te vragen. U hoeft het consulaat niet om advies te vragen mits u een Russisch paspoort of een ander Russisch document heeft. Maar als het om een vertaling van een naam van uw Nederlandse partner of een in Nederland geboren kind gaat, is het noodzakelijk om contact met consulaat op te nemen en de schrijfwijze van de namen te overleggen.
 • Vertaling van plaatsnamen

  Informatie aangaande eigen namen geldt ook voor plaatsnamen. Onze schrijfwijze van plaatsnamen wordt later gebruikt in een officieel document waar de vertaling voor gemaakt is.
  De vertaler gebruikt transliteratie om een plaatsnaam te vertalen. Dit geldt helaas niet bij de vertalingen van Nederlandse plaatsnamen voor het consulaat van de Russische Federatie. Het consulaat eist dat vertalers gebruik maken van de Russische schrijfwijze van Nederlandse plaatsnamen volgens Yandex Maps.
 • Wie is een beëdigde vertaler en wat is een beëdigde vertaling?

  Een vertaler mag zich een beëdigde vertaler noemen als hij/zij geregistreerd staat in het register van de Wet Beëdigde Tolken en Vertalers (Wbtv) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid met een persoonlijk nummer. Een vertaling mag een beëdigde vertaling worden genoemd als het door een beëdigde vertaler is uitgevoerd volgends de Wet Beëdigde Tolken en Vertalers (Wbtv).
 • Wat is een apostille en waar kun je het laten zetten?

  Binnen de Haagse Conventie voor Internationaal Privaatrecht van 5 oktober 1961 is een apostilleverdrag getekend. Het verdrag geldt tussen 103 landen, waaronder alle landen van de Europese Unie. Volgens dit verdrag wordt bij een officiële instantie in het land waar een document is afgegeven een stempel gezet met een uniforme indeling: de apostille. Met deze ingevulde stempel kan het document direct in andere landen worden gebruikt en heb je geen andere legalisatie, zoals een legalisatie van een consulaat, meer nodig. Een apostille wordt altijd op een origineel en niet op een kopie van een document gezet. Een apostille kun je alleen op een document zetten, dat in hetzelfde land is afgegeven. Dus op een document dat in Rusland is afgegeven, kun je alleen in Rusland een apostille laten zetten. In Nederland kan men bij een rechtbank een apostille laten zetten.
  Vele Russische instanties vereisen een apostille op officiële documenten die in Nederland afgegeven zijn. Ga bij de instantie die om een vertaling vraagt na of er een apostille op een document of op een vertaling is vereist. Een apostille wordt op een origineel document gezet (om de handtekening van de bevoegde ambtenaar van de instantie te bevestigen) of op een handtekening van een vertaler (om de handtekening van de vertaler te bevestigen). De handtekening van onze vertaler Marina Chazina is in alle rechtbanken van Nederland gedeponeerd en kan worden geapostilleerd.
  Het adres van een rechtbank van Amsterdam waar u een apostille kunt laten zetten: Parnassusweg 220, 1076 AV Amsterdam. Om een apostille te laten zetten hoeft u geen afspraak te maken. Het wordt in uw bijzijn gezet.
  Als op uw te vertalen document een apostille is gezet, moet de vertaler ook de apostille vertalen. Als u een document uit het Nederlands wilt laten vertalen en u gaat op het document een apostille zetten, dan is het verstandig om de apostille ook in het Nederlands te laten zetten. Zo weet u zeker dat de beëdigde vertaler Nederlands-Russisch ook de apostille vanuit het Nederlands mag vertalen. Anders zou het kunnen voorkomen dat de vertaler uw document wel mag vertalen en de apostille niet.
  Voordat u een vertaalopdracht gaat plaatsen, ga eerst na waarop een apostille gezet moet worden: op een handtekening van de vertaler of op uw document.
 • Is een vertaling van een beedigde Nederlandse vertaler in Rusland geldig?

  Een vertaling van een beedigde Nederlandse vertaler is in Rusland geldig als er op deze vertaling in Nederland een apostille is gezet. Officiele documenten uit een ander land zijn geldig mits er een apostille van dat land erop staat.
  Let op, bij de Nederlandse rechtbanken is het mogelijk om een apostille in alle Europese talen te laten zetten. Dus is het verstandig om in dit geval een apostille in het Engels te laten zetten.
 • Moet een beëdigde vertaling worden vastgemaakt aan het te vertalen document?

  Wettelijk gezien is een vertaling alleen geldig met een eraan vastgemaakt document dat vertaald is. Anders weet je namelijk niet zeker welk document is vertaald. Dus een losse beëdigde vertaling is wettelijk gezien niet geldig.
 • Moet een vertaling worden vastgemaakt aan een origineel of aan een kopie van een document?

  Dat is afhankelijk van de instantie die om het document heeft gevraagd. Daarom is het verstandig om bij de aanvragende instantie na te gaan waaraan de vertaling vastgemaakt dient te worden.